little foot kindergarten ong trái
little foot kindergarten ong phải

Người Thầy Thứ Nhất

little foot kindergarten backgound hai bên

Trong các trường học lấy cảm hứng từ Reggio Emilia, luôn có 3 người thầy lớn cùng tồn tại và đóng vai trò vô cùng quan trọng tới quá trình học tập của đứa trẻ.
• Cha mẹ – nhà giáo dục thứ nhất – NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN
• Giáo viên và những người bạn học – nhà giáo dục thứ 2 – NGƯỜI THẦY THỨ HAI
• Môi trường học tập – nhà giáo dục thứ 3 – NGƯỜI THẦY THỨ BA

Người Thầy Đầu Tiên

Previous slide
Next slide

Ở các trường học thông thường, cha mẹ không tham gia chính thức vào quá trình học tập của trẻ. Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận Reggio Emilia xem cha mẹ như một nguồn tài nguyên cần thiết cho quá trình học tập của trẻ. Cha mẹ sẽ chia sẻ và cùng với giáo viên trên lớp hoàn thiện quá trình học tập của trẻ để đạt được những kỳ vọng theo mục tiêu giáo dục đã đề ra.

Trong mô hình giáo dục Reggio Emilia việc giáo dục trẻ mầm non chính là trách nhiệm của cả cộng đồng địa phương. Cha mẹ chính là những đối tác, cộng tác viên và là những người ủng hộ cho con cái họ. Nhà giáo dục luôn tôn trọng cha mẹ như là những người thầy đầu tiên của trẻ và cùng giáo viên đóng góp trong mọi khía cạnh giáo dục cho trẻ. Vì vậy, chúng ta thấy không phải chuyện lạ khi cha mẹ làm tình nguyện viên trong một lớp học Reggio.

Vai trò của phụ huynh đã phản ánh lên sức mạnh của cộng đồng ảnh hưởng đến quá trình giáo dục trẻ. Cha mẹ tham gia vào các cuộc thảo luận về chính sách học, lập kế hoạch giảng dạy và đánh giá.
Tại Little Foot, không chỉ trong các dự án học, các workshop cuối tuần được nhà trường tổ chức là cơ hội tuyệt vời để các cha mẹ cùng tham gia kết nối với con cái và những “nhà giáo dục” còn lại.

Scroll to Top