little foot kindergarten ong trái
little foot kindergarten ong phải

Người Thầy Thứ Hai

little foot kindergarten backgound hai bên

Trong các trường học lấy cảm hứng từ Reggio Emilia, luôn có 3 người thầy lớn cùng tồn tại và đóng vai trò vô cùng quan trọng tới quá trình học tập của đứa trẻ.
• Cha mẹ – nhà giáo dục thứ nhất – NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN
• Giáo viên và những người bạn học – nhà giáo dục thứ 2 – NGƯỜI THẦY THỨ HAI
• Môi trường học tập – nhà giáo dục thứ 3 – NGƯỜI THẦY THỨ BA

Người Thầy Thứ Hai

Previous slide
Next slide

Giáo viên – Người hướng dẫn – đóng vai trò định hướng và chỉ dẫn cho từng trẻ, dựa vào khả năng thực tế của trẻ để khuyến khích, động viên trẻ kịp thời. Tôn trọng và hỏi ý kiến trẻ nếu như trẻ thực sự muốn thử một hoạt động mới hoặc giúp đỡ trẻ nếu trẻ cảm thấy chưa sẵn sàng. Bạn học luôn là những người “thầy” tự nhiên nhất.

Giáo viên, phụ huynh và trẻ em của một trường thể hiện “cá tính” của trường mình thông qua cách bài trí các thông điệp, các tác phẩm nghệ thuật, những hình ảnh tư liệu (documentation) và các khám phá của mình. Rất nhiều những thứ ấy mang lại cho trường học Reggio Emilia sự khác biệt trong việc gửi gắm các thông điệp và tư tưởng, cũng như giá trị riêng cho từng trường.

Scroll to Top