little foot kindergarten ong trái
little foot kindergarten ong phải

LOOSE PARTS

little foot kindergarten backgound hai bên

Loose parts là gì?

little foot kindergarten loose parts 2

“As long as materials can be moved, redesigned, put together, and taken apart in a variety of ways, they are classified as loose parts.”- Simon Nicholson, 1971, founder of Loose parts idea

“Khi các vật liệu có thể được thay đổi, di chuyển, xếp đặt, tháo lắp được theo nhiều cách khác nhau thì chúng được gọi là Loose parts”- Simon Nicholson, 1971, người sáng tạo ra thuật ngữ Loose parts

 • Loose parts là một thuật ngữ được kiến trúc sư Simon Nicholson đưa ra. 
 • Ông đã quan sát và phát hiện ra cách mọi thứ trong môi trường được liên kết với nhau. Ông tin rằng loose parts là thành phần quan trọng giúp con người sáng tạo và hình thành những tư duy về trật tự cao cấp hơn.
 • Loose parts là tập hợp của các vật liệu tự nhiên hoặc nhân tạo được trẻ sử dụng để sáng tạo nên các ý tưởng trong khi chơi. 
 • Chúng là các vật liệu mở, có thể thay đổi, kết hợp, tách rời, lắp ghép, sắp xếp,… vào với nhau.
 • üKhông có cách sử dụng hoặc công thức nào để tương tác với các vật liệu đó. Loose parts giúp cho trẻ tự do sáng tạo và diễn giải.
 • Một vật liệu loose part có thể trở thành bất cứ thứ gì.
little foot kindergarten loose parts tại sao

Tại sao cần Loose parts

little foot kindergarten loose parts là gì

Loose parts được cho là công cụ giúp trẻ ở mọi độ tuổi mở ra khả năng tư duy và sáng tạo để xây dựng, kiến tạo, và hợp tác với nhau, khai mở sức mạnh của sự sáng tạo tiềm ẩn trong mỗi cá nhân.

“The wider the range of possibilities we offer children, the more intense will be their motivations and the richer their experiences.”- Loris Malaguzzi/ “Chúng ta cho trẻ phạm vi lựa chọn càng rộng, thì động lực của chúng càng mạnh cũng như những trải nghiệm của chúng càng phong phú” – Loris Malaguzzi

 • Loose parts cho trẻ những cơ hội chơi không giới hạn, giúp chúng hiểu mọi thứ trong thế giới này luôn linh hoạt và có thể thay đổi.
 • Loose parts do đó đóng một vai trò vô cùng quan trọng cho sự phát triển của các thế hệ trẻ tương lai. Chúng giúp trẻ thực sự tư duy chứ không phải chỉ hài lòng với những đồ chơi sản xuất công nghiệp đã có sẵn một cách chơi duy nhất.
 • Loose part giúp trẻ đạt mức nhận thức sâu hơn của sự tư
  duy, giải quyết vấn đề và sự  kiên định.
 • Điều tuyệt vời của loose parts là dù ở độ tuổi nào, trẻ cũng vẫn có thể sử dụng chung các chất liệu theo những cách khác nhau phù hợp với độ tuổi của mình.
little foot kindergarten loose parts 1

Loose parts cũng thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực khác cho trẻ như tương tác xã hội, phân vai đóng kịch, lắp ghép xây dựng, chơi tưởng tượng, thậm chí các trò chơi có luật khi trẻ tự đặt ra luật chơi. Trong khi chơi với cát, nước, xô, xếp chồng hình hoặc bất cứ chất liệu mở nào, trẻ cũng được học về toán và khoa học.

Scroll to Top