little foot kindergarten ong trái
little foot kindergarten ong phải

100 NGÔN NGỮ CỦA TRẺ

little foot kindergarten backgound hai bên

“Với nhiệm vụ giúp trẻ giao tiếp với thế giới, sử dụng khả năng, sức mạnh và ngôn ngữ của riêng mình vượt qua tất cả những trở ngại do văn hóa của chúng ta tạo nên”- Loris Malaguzi.

100 Ngôn Ngữ Có Nghĩa Là Gì?

Previous slide
Next slide
  • Hàng trăm ngôn ngữ là một nguyên tắc chính của phương pháp lấy cảm hứng từ Reggio. Nó đề cập đến giao tiếp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp cho trẻ em một trăm cách để chia sẻ suy nghĩ về thế giới xung quanh.
  • Trẻ em sở hữu một trăm ngôn ngữ, một trăm cách suy nghĩ, cách thể hiện bản thân, cách hiểu và giáo tiếp với người khác, với tư duy tạo ra sự kết nối giữa nhiều chiều trải nghiệm thay vì tách biệt chúng.
  • Một trăm ngôn ngữ là phép ẩn dụ cho những tiềm năng đạc biệt ở trẻ, các quá trình xây dựng kiến thức và sáng tạo của chính các em, vô số hình thái mà ở đó cuộc sống được biểu thị và kiến thức được xây dựng.
  • Một trăm ngôn ngữ được hiểu như việc sở hữu tiềm năng có thể được biến đổi và nhân rộng trong sự kết hợp và tương tác giữa nhiều ngôn ngữ, giữa trẻ em với nhau và giữa trẻ em với người lớn.
  • Trách nhiệm của trường học là trân trọng và nhìn nhận một cách bình đẳng tất cả các ngôn ngữ có lời và không có lời.
little foot kindergarten 100 ngôn ngữ 4

LORIS MALAGUZZI Viết Hàng Trăm Ngôn Ngữ Khi Nào?

Năm 1981, Malaguzzi đã có ý tưởng cho triển lãm Nếu con mắt nhảy qua bức tường. Các giả thuyết cho một phương pháp sư phạm về tầm nhìn (được đổi tên thành Trăm ngôn ngữ của trẻ em – Tường thuật về khả năng vào năm 1987).
Mô hình giáo dục Reggio Emilia tin tưởng rằng trẻ em có quyền và có khả năng bày tỏ suy nghĩ của mình bằng nhiều cách khác nhau và đó chính là “Hàng trăm ngôn ngữ của trẻ”

little foot kindergarten 100 ngôn ngữ

Giáo viên phải học cách lắng nghe “Một trăm ngôn ngữ” này. Trẻ em thường dùng những cách này để thể hiện bản thân đã học được gì và đã tự mình làm “giáo viên” cho mình như thế nào

Scroll to Top