wh3
ws3

Các khoản phí

CÁC KHOẢN PHÍ NĂM HỌC 2017 - 2018/ FEES OF ACADEMY YEAR 2017 - 2018

 CÁC KHOẢN PHÍ NHẬP HỌC - ENROLLMENT FEES 
 Phí ghi danh/ Enrollment fee                                                              3.000.000   Đóng ngay khi ghi danh
và không được hoàn lại ( non-refundable) 
 Phí giữ chỗ/ Deposit                                                               3.000.000   Được hoàn lại theo quy định (Refundable) 
 Học phẩm và sự kiện/ Development fund fee                      5.000.000                       4.000.000                       3.000.000                       2.000.000  
 HỌC PHÍ - TUITION FEE 
 HỌC KỲ/TERM  HỌC KỲ 1/ TERM 1  HỌC KỲ 2/ TERM 2  HỌC KỲ 3/ TERM 3  HỌC KỲ 4/ TERM 4 
 Tháng/ Month  Tháng 7
July 
 Tháng 8
August 
 Tháng 9
Sep 
 Tháng 10
Oct 
 Tháng 11
Nov 
 Tháng 12
Dec 
 Tháng 1
Jan 
 Tháng 2
Feb 
 Tháng 3
March 
 Tháng 4
April 
 Tháng 5
May 
 Tháng 6
June 
 Số ngày học/ School day      21       23       21       22       23       21       23       20       22       21       23       21  
 Số ngày nghỉ/ Public holiday          1            1         8          2         1         5  
 CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẢ NGÀY TỪ 7:00 ĐẾN 17:00/ FULL DAY PROGRAM FROM 7 A.M TO 5 P.M 
 Tiền ăn cả ngày/ Meals                      3.200.000                       3.300.000                       2.800.000                       2.850.000  
 Học phí cả ngày/ Tuition                    27.000.000                     27.000.000                     27.000.000                     27.000.000  
 Đóng phí 1 kỳ/ Pay by term                    30.200.000                     30.300.000                     29.800.000                     29.850.000  
 Đóng phí nửa năm/ Half year
(Chiết khấu/ Discount 5%) 
                            57.800.000                              56.950.000  
 Đóng phí cả năm/ Whole year
(Chiết khấu/ Discount 10%) 
                                                                               114.750.000  
 CHƯƠNG TRÌNH HỌC NỬA NGÀY TỪ 7:00 ĐẾN 11:30/ HALF DAY PROGRAM FROM 7 A.M TO 11:30 A.M 
 Tiền ăn nửa ngày/ Meals                      2.240.000                       2.310.000                       1.960.000                       1.995.000  
 Học phí nửa ngày/ Tuition                    22.500.000                     22.500.000                     22.500.000                     22.500.000  
 Đóng phí 1 kỳ/ Pay by term                    24.740.000                     24.810.000                     24.460.000                     24.495.000  
 Đóng phí nửa năm/ Half year
(Chiết khấu/ Discount 5%) 
                            47.300.000                              46.705.000  
 Đóng phí cả năm/ Whole year
(Chiết khấu/ Discount 10%) 
                                                                                 94.005.000  
CHƯƠNG TRÌNH "BẠN LÀ KHÁCH" - VISITOR PROGRAM
Phí ghi danh/ Enrolment fee: 2,000,000VNĐ (Không hoàn lại/ non-refundable)
HỌC CẢ NGÀY/FULL DAY
From 7:00 to 17:00
Tuần 1/ Week 1Tuần 2/ Week 2Tuần 3/ Week 3Tuần 4/ Week 4
3.000.000 VNĐ3.000.000 VNĐ3.000.000 VNĐ3.000.000 VNĐ
HỌC NỬA NGÀY/ HALF DAY
From 7:00 to 11:30
2.200.000 VNĐ2.200.000 VNĐ2.200.000 VNĐ2.200.000 VNĐ
Chương trình "Bạn là khách" trả phí tối thiểu cho 1 tuần, tối đa là 4 tuần
Visitor program is charged minimum for 1 week and maximum for 4 weeks.
 CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC - OTHER FEES 
 Phí trông muộn sau 17:30
Over time child care after 17:30 
 100,000 VND  Lưu ý: Nhà trường không nhận
trông trẻ muộn sau 18:00
 Little Foot does not provide this services after 6 p.m 
 Đồng phục của bé
Uniform for children 
 Mua 1 set/ By set  02 bộ áo thun và quần hoặc áo/02 sets of T-shirts and pants or skirts  01 balo/
01 school bag 
 01 mũ/
01 hat 
 01 bộ túi đựng chăn gối và đồ bẩn/ 01 bag for blanket and  clothes  600,000VND/set 
 Mua lẻ/ By item  200.000 VND/bộ/set  200.000 VND/chiếc/bag  100.000 VND/chiếc/hat  50.000 VND/bộ/set  Mua theo nhu cầu/
 By need 
 Đồng phục đội ngũ giáo viên Little Foot / Staff uniform  Áo thun Little Foot/ T-shirt
100.000 VND/chiếc/ T-shirt 
 Tạp dề Little Foot/ Little Foot's apron
100.000 VND/chiếc/apron 
 Khăn quấn đầu Little Foot/ Scarf
50.000 VND/chiếc/scarf