wh3
ws3

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

SỰ KHÁC BIỆT CỦA LITTLE FOOT - PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Phương pháp giáo dục được áp dụng tại trường Little Foot tiếp cận 2 học thuyết giáo dục nổi tiếng của Ý: Reggio Emilia và Montessori ( Phương pháp này được ưa chuộng áp dụng trên hơn 5.000 trường học ở Châu Âu, Mỹ và Canada). Ngoài ra, Little Foot còn áp dụng Art -based Facilitation trong giảng dạy để kích thích tối đa khả năng sáng tạo cho trẻ nhỏ.

  • Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia được sáng lập bởi Loris Malaguzzi (1920-1994) ở một thành phố phía Bắc Italy tên là Reggio Emilia. Phương pháp tiếp cận Reggio được phát triển dành cho các chương trình giáo dục và chăm sóc trẻ dưới 6 tuổi. Cách tiếp cận Reggio Emilia thúc đẩy để trẻ trở thành những người luôn biết giải quyết vấn đề,  biết ra quyết định, thương lượng, hợp tác, giao tiếp tốt và có thể thể hiện bản thân qua nhiều cách khác nhau. Việc sử dụng các loại hình nghệ thuật và tạo hình như là phương tiện để thúc đẩy việc học của trẻ. Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia sẽ phát huy khả năng tự do, sáng tạo, kích thích và phát triển được những khả năng tiềm ẩn chưa được khám phá, khiến cho trẻ tự tin vào bản thân và trở nên năng động.

  • Phương pháp Montessori của nhà giáo dục Ý - Maria Montessori (18701952) là một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh dựa trên những nguyên tắc kích thích những ý tưởng sáng tạo, khả năng tự lập, khả năng tự học của học sinh, kích thích niềm say mê học tập thông qua những loại hình tổ chức phối hợp và nguyên tắc trẻ em phải được đối xử như một nhân cách cá nhân hoàn chỉnh và độc lập.

  • Khi áp dụng những ưu điểm nổi bật của cả hai phương pháp này, các giáo viên sẽ tạo ra cho trẻ rất nhiều cơ hội để bộc lộ, để khám phá và để khẳng định “cái tôi” của bản thân. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn duy trì việc dạy bé những lễ giáo truyền thống của Việt Nam nhằm giữ gìn những nét đẹp của người Tràng An.

  • Tại Little Foot chúng tôi dùng lời nói để giải thích cho bé khi các bé mắc lỗi, tuyệt đối không quát, mắng hay to tiếng với bé vì vậy chúng tôi yêu cầu Quí vị không quát mắng bé trong không gian học của Little Foot.

    Art -based Facilitation là một trong những cách thức sử dụng nghệ thuật để phát triển những khả năng tiềm ẩn của mỗi cá nhân, phát huy khả năng sáng tạo tối đa cho trẻ nhỏ.

NGƯỜI TẠO CẢM HỨNG

Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia và Montessori chỉ ra 3 nhà giáo dục ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ

  • Cha mẹ - nhà giáo dục thứ nhất

  • Giáo viên và những người bạn học – nhà giáo dục thứ 2

  • Môi trường học tập – nhà giáo dục thứ 3

Ở các trường học thông thường, cha mẹ không tham gia chính thức vào quá trình học tập của trẻ. Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận Reggio Emilia xem cha mẹ như một nguồn tài nguyên cần thiết cho học tập của trẻ. Cha mẹ sẽ chia sẻ và cùng với giáo viên trên lớp hoàn thiện quá trình học tập của trẻ để đạt được những kỳ vọng theo mục tiêu giáo dục đã đề ra.
Giáo viên – Người hướng dẫn – đóng vai trò định hướng và chỉ bảo cho từng trẻ, dựa vào khả năng thực tế của trẻ để khuyến khích, động viên trẻ kịp thời. Tôn trọng và hỏi ý kiến trẻ nếu như trẻ thực sự muốn thử một hoạt động mới hoặc giúp đỡ trẻ nếu trẻ cảm thấy chưa sẵn sàng. Bạn bè luôn là những người “thầy” tự nhiên nhất.
Môi trường học tập hoàn chỉnh theo hệ thống đem đến cho trẻ cơ hội trải nghiệm tuyệt vời và cung cấp những nguyên liệu để phát triển ý tưởng vô tận cho trẻ.